Elfordonprojekt

Vi driver nätverket Elfordon Norr sedan 2010 där vi arbetar för en utveckling kring elfordon. Sedan 2012 driver vi projekt för att möjliggöra för elfordon i norra Sverige under samlingsnamnet; Stolpe in i Stad och Land (SiSL). SiSL är ett samlingsnamn för två aktuella projekt som har med laddinfrastruktur och e-mobilitet att göra. Med en … Fortsätt läsa Elfordonprojekt