Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Stratus

Elfordon i Norrbotten

Stratus är ett projekt som ska bidra till att kommunerna i Norrbotten uppfyller sina åtaganden gällande de nationella energi- och klimatmålen. Energikontor Norr är ansvarig för projektet som omfattar 12 kommuner i Norrbotten och består av tre olika delprojekt; strategi, elfordon och solel. BioFuel Region ansvarar för elfordonspaketets genomförande.

Läs mer om projektet hos Energikontor Norr.

Stratus är ett regionalfondsprojekt som ska stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet har medfinansiering från deltagande kommuner, BioFuel Region, Energikontor Norr samt Region Norrbotten.

 
Logotyp
X