Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Info – svenska, suomeksi, norsk

Alger för en fossilfri framtid

Målet är att utveckla algodling i ett nordiskt klimat i dialog med näringslivet. Projektet har partners från Sverige, Norge och Finland där vi samarbetar med de olika stegen i kedjan. Projektspråket är engelska.

SLU, Vasa Universitet och Nattviken Invest jobbar med odling och skörd av mikroalger och NIBIO med makroalger. SLU jobbar också med extraktion, dvs tittar på lipidhalten som utgör potential för biodiesel. På Novia UAS rötas alger och biometanpotentialen undersöks, och rötresten analyseras. Mittuniversitetet tittar på biodieselpotentialen genom att göra hydrotermisk förvätskning (HTL) av alger. Vasa Universitet tittar också på marknadspotentialen för alger och olika slutprodukter, vilket är viktigt. En hållbar ekonomi är en förutsättning för en lyckad affärsidé.

Projektet pågår 2016-2019 med en total budget på 2,2 miljoner Euro och finansieras av Botnia-Atlantica, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västerbotten, Österbottens Förbund, Kempestiftelsen och partners.

 

 

Oktober 2017. Läs om TransAlgae på svenska i den finländska tidningen Bondeföretagaren, sid 13.

Läs om vårt projekt på bioekonomi.fi 

 
Logotyp
X