Gå till sidans huvudinnehåll

Regional samverkan för framtidens flyg

8 april, 2022

Regional samverkan för framtidens flyg

Elflygsprojektet FAIR har besökt flygplatser i Norge, Sverige och Finland. Intrycken från alla möten och diskussioner kommer att bidra till det fortsatta arbetet som kommer att presenteras på en slutkonferens i Skellefteå den 21–22 september.

Flyget står inför många utmaningar i närtid, både när det gäller miljö och hållbarhet men även gällande tillgänglighet. Och när det gäller miljöaspekterna görs mycket och en stor medvetenhet finns hos flygplatserna. Att sedan utöver detta arbete börja förbereda våra regionala flygplatser för elflygplan för kommersiell trafik kommer att kräva en hel del, men det finns en möjlighet att realisera en idag underutvecklad transportpotential.

Flygtrafiken utgår idag från länders huvudstäder och därmed främst nord-sydlig riktning, men vi har sett att det finns ett behov, och en möjlighet, för ett regionalt tidseffektivt resande i öst-västlig riktning, säger Arne Smedberg, VD BioFuel Region. Hur ett regionalt elflyg skulle kunna se ut är för tidigt att svara på, men att det skulle kunna vara elektrifierat verkar fullt möjligt.

Under mars och april har BioFuel Region deltagit på besök vid Karleby Airport, Seinäjoki Airport, Lycksele Airport, Hemavan Airport, Sandnessjøen Airport och presenterat projektet för finansiärer och partners i Mo i Rana samt på Vaasa Energy Week. Upplägget med samordnade platsbesök på flygplatser och organiserade mötestillfällen med projektintressenter har varit otroligt givande.

Att träffa de som jobbar på flygplatserna, höra om hur verksamheten fungerar samt få ta del av de lokala och regionala politikernas perspektiv på flygets betydelse för näringsliv och utveckling ger viktigt input till vårt fortsatta arbete, konstaterar Arne.

För BioFuel Regions del kommer det fortsatta arbetet fokusera på färdigställandet av en rapport om regionala förutsättningarna för elflyg som planeras att publiceras innan sommaren.

Finding innovations to Accelerate the Implementation of Regional electric aviation

FAIR är ett första steg mot en snabb implementering av hållbart flyg i Kvarkenregionen. Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna som behövs.

Partnerskapet i projektet består till stor del av aktörer i Kvarkenregionen, dvs. landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige. FAIR:s geografi omfattar även Nordlands län i Norge.

Läs mer om projektet på FAIR:s webbsida.

 
Logotyp
X