Gå till sidans huvudinnehåll

Stolpe in för tillgängligheten

7 november, 2022

Stolpe in för tillgängligheten

I dagarna släpptes projektet Stolpe in för stad och lands tillgänglighetsrapport med laddstationer i fokus. Och det finns mycket kvar att göra innan grön omställning är tillgänglig för alla.

– Det är lätt att göra rätt, men de allra flesta gör fel.

Ungefär så, med Tim Johanssons ord, skulle det kunna gå att sammanfatta innehållet i den tillgänglighetsrapport som projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland skickade in till Trafikverket och Energimyndigheten 31 oktober. Myndigheterna har efterlyst skriftliga inspel för att på regeringens uppdrag arbeta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Den nu publicerade tillgänglighetsrapporten är projektets inspel.

Tim Johansson har deltagit under arbetet med rapporten och har tittat på utformningen av laddstationer ur ett brukarperspektiv. Han konstaterar att det är många hinder kvar att forcera innan det faktiskt är möjligt för alla att ställa om till fossilfri bil.

– När jag började få upp ögonen för hur dåligt det faktiskt ser ut har jag tagit en titt på alla laddare jag har passerat. Och problemet är gigantiskt!

Tim Johansson berättar att det oftast handlar om olika fysiska hinder som gör att det är svårt att komma fram till laddkabeln, exempelvis alldeles för höga betongfundament som själva laddaren är placerad på eller alldeles för höga displayer och påkörningsskydd som gör att det inte går att komma fram till laddaren med rullstol. Men det kan också handla om kablar och displayer som är placerade i otillgängliga väderskydd eller helt enkelt att kabeln är för tung att manövrera för någon som också måste hantera en rullator eller ett par kryckor, eller för den delen är reumatiker, berättar Tim Johansson.

– Väldigt enkla lösningar kan hjälpa så mycket! Som en hävfunktion som gör att laddkabeln får en motvikt och inte blir lika tung. Eller som att gjuta betongfundamentet i marknivå. Det finns instruktioner för hur man ska bygga, men sedan blir det inte alltid som de har tänkt.

Brist på krav huvudproblemet

Ett av grundproblemen är att det saknas krav på hur en laddplats ska utformas. Det menar Johan Lagrelius som är projektledare för Stolpe in för stad och land. Det finns heller ingen instans som har huvud- eller tillsynsansvar för tillgängligheten.

– Det behövs eftersom det är nyckeln till bättre utformning av laddplatser. En väl utformad laddplats är dessutom något som uppskattas av alla.

Johan Lagrelius hoppas att inspelet ska bidra till att Trafikverkets och Energimyndighetens handlingsplan lyfter vikten av att tillgängliggöra laddinfrastukturen och att det också leder till förändring.

– Det duger inte att vi fortsätter att bygga laddplatser som inte är tillgängliga för alla. Nu ser vi fram emot ökade krav på utformningen och att andra berörda myndigheter och departement också tar till sig av tillgänglighetsrapporten.

– Det är i huvudsak tre parter som måste få upp ögonen för det här, sammanfattar Tim Johansson. Myndigheter, som är oerhört sega att påverka, de som tar initiativet till att bygga och tillverkarna. Det går bara att tjata, och kanske vädja, om att de ska se till att bygga tillgängligt.

Stolpe in i Stad och Land (SiSL) Mellersta Norrland fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara bilar i Västernorrlands och Jämtlands län. Vår finansiering får vi från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, HEMAB samt Kramfors och Sollefteå kommuner.

 
Logotyp
X