Gå till sidans huvudinnehåll

TransAlgae

29 juni, 2016

Målet med projektet TransAlgae är att hitta nya lösningar för förnybar energi och produkter från alger. Mikro- och makroalger produceras från industriella avfallsströmmar som avloppsvatten och rökgaser. Eftersom algerna både tar upp koldioxid och näringsämnen finns en stor positiv miljö- och klimatpåverkan.

I projektet kommer:

  • Olika odlings-, skörde- och extraktionssystem testas och utvärderas med alger anpassade för nordiskt klimat
  • Kostnads- och energieffektivitet vara i fokus vid både odlings- och skördetekniker
  • Algernas potential att producera förnybara drivmedel och högvärdiga produkter att undersökas genom produktion av bioolja (HTL) och  biogas (rötning)
  • Algernas marknadspotential för energi och produkter att analyseras

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Sveriges Lantbruksuniversitet (SE), Kempestiftelsen (SE), Yrkeshögskolan Novia (FI), Arctic seaweed (NO), Mittuniversitetet (SE), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), NIBIO (NO), Biofuel Region Bfr AB (SE), Vasa universitet (FI), Bodö kommun (NO)

Projekttidtabell:
2016-04-01 – 2019-03-31

Budget Sverige/Finland:
1 773 836 EUR

Beviljade EU-medel:
1 059 646 EUR (60 % av budget Sverige/Finland)

Budget Norge:
435 839 EUR)

IR-midler:
217 919 EUR)

TOTAL PROJEKTBUDGET:
2 209 675 EUR

 
Intrerreg-BA-SV-RGB
 
Logotyp
X