Gå till sidans huvudinnehåll

Historik Årsstämmor

16 maj 2018 Årsstämma i Skellefteå

 

 

Efter våra årsstämmor startade konferensen; Fossilfri fordonsflotta. Alla bränslen behövs för att vi ska kunna förverkliga detta ! Här följer bilder från dagen och längst ner hittar du presentationerna.

Bilder från dagen:
Här hittar du presentationerna i pdf-format!
LÄNKEN TILL FILMEN AV MAGNUS NILSSONS FÖRELÄSNING

PROGRAM: 
Inledning
Lorents Burman, Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå hälsar oss

Årsstämmor: BioFuel Region Ideell förening och aktiebolaget BioFuel Region BFR AB

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå, berättar om det hårda arbetet med att få Northvolts satsning på plats.

SISL (Stolpe in i stad och Land) projektet har växt och omfattar snart hela norra Sverige. Vi berättar om hur vi tillsammans med medlemmar och partners lyft kunskapen om elbilar ökat antalet laddstolpar i regionen.

Fossilfria transporter i Norra Sverige – ett nytt projekt som ska ge Västerbottens kommuner förutsättningar att leda och genomföra omställning till en fossiloberoende fordonsflotta, Elin Söderberg, Klimat och Energisamordnare 

Magnus Nilsson, policyexpert på biodrivmedel, ger oss en översikt av vad som är på gång vad gäller regelverk för biodrivmedel i Sverige och EU. Reduktionsplikten införs om bara en dryg månad och hur kommer drivmedelsbolag och köpare att agera? 

Ylwa Alwarsdotter, SEKAB, kommer att reflektera ur ett producentperspektiv; Kommer vi att få till ny produktion av biodrivmedel i Sverige? 

Per Erik Jakobsson, Skelleftebränslen berättar om konsekvenser av införandet av reduktionsplikten ur en bränsledistributörs synvinkel. 

Att bli Fossilfri är inte helt lätt men det är lättare och roligare att göra det tillsammans. Under dagen så kommer du att få ge tips på idéer eller problem som du vill lösa. Utifrån dessa idéer kommer vi att sätta ihop grupper för diskussioner. Efter workshopen så hoppas vi på att nya konstellationer med nya idéer ska leda oss på vägen fram till fossilfrihet. 

Verksamhetsberättelse 2017 

 

2017 Årsstämma i Piteå

Hur kan en omställning från en fossil ekonomi till en bioekonomi se ut?
I samband med vår årsstämma i Piteå lyfte vi upp vad som händer redan nu i norra Sverige och med fokus på skogen.

Verksamhetsberättelse 2016 

Här hittar du presentationerna och längst ner verksamhetsberättelsen.

Saknas : Förnybara fordonsbränslen från skogens sidoströmmar, Lars Stigsson, Suncarbon

 

2016 Årsstämma i Umeå

2015 Verksamhetsberättelse

2015 Årsstämma i Härnösand

2014 Verksamhetsberättelse

 
Logotyp
X