Gå till sidans huvudinnehåll

Årsstämmor

2022 Försörjningstrygghet

BioFuel Regions årsstämmor och konferens 11 maj
Värd: Umeå kommun

Program
08.45
BioFuel Regions förenings- och bolagsstämma. Janet Ågren, Umeå kommun är ordförande.  Alla är välkomna!

Verksamhetsberättelse 2021 

10.00 – 15.00

Konferens om försörjningstrygghet 

Umeå kommuns arbete. Kontinuitetsplanering för att hantera kriser parallellt med ordinarie uppdrag. Erika Berg, Camilla Adolfsson, säkerhetssamordnare i Umeå kommun.  
Matförsörjning i norra Sverige, Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten 
 Kraftvärmens betydelse och utveckling för energiförsörjningen 
Rickard Pellny, Öviks Energi berättar om arbete med elektrobränsle (via länk)
och sedan följer ett samtal om kraftvärmens framtid. 
Så har den nya situationen med krig i Ukraina påverkat diskussionerna runt Fit-for- 55*, Emma Wiesner (C), EU parlamentariker, via länk.

(*EU-kommissionen så kallade Fit for 55-paket syftar till att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030 och där föreslås åtgärder som ska minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer) 

Fit-for-55, Ukraina och självförsörjning. Vad säger Regionkommittén? Åsa Ågren Wikström (M) ledamot i Regionkommittén och ansvarig rapportör för LULUCF/ESR 
Spaning efter fossilfria drivmedel med fokus på flyget, Eva Fridman och Magnus Matisons, BioFuel Region  
BioFuel Regions arbete, Hanna Olovsson och Johan Lagrelius, BioFuel Region  
Slutord från Arne Smedberg också med inlägg från chatten 
 
Logotyp
X