Gå till sidans huvudinnehåll

Årsstämmor

Välkommen till BioFuel Regions årsstämma och konferens 6 maj 2021

 

 

 

 

 

För ett ofossilt norra Sverige

Du är varmt välkommen till BioFuel Regions förenings- och bolagsstämma samt konferens!

Efter stämmorna tar vi upp aktuella ämnen inom våra fokusområden och får inspel från olika aktörer. Inledningsvis blir det skoglig bioekonomi och efter en frågestund får ni inblickar i arbetet för att ersätta olja med el.

Anmäl dig här!

DETALJERAT PROGRAM

Digital årsstämma och konferens i Teams

09.00 BioFuel Regions föreningsstämma och bolagsstämma. Alla är välkomna!
09.45 Konstituerande möten för föreningen och bolaget. Den nya styrelsen närvarar.

Övriga 15 minuters paus

10.00 BioFuel Regions bioekonomiarbete – idag och i framtiden

Magnus Matisons och Ida Norberg presenterar vårt arbete.

Biokolsproduktion i Bureå – nuläge och framtid, Tobias Brink, Envigas

Avslutningsvis får vi höra om nationella styrmedel som påverkar vårt arbete.

10.45 Dialog utifrån deltagarna frågor
11.00 BioFuel Regions arbete kopplat till elektrifiering – idag och i framtiden.

Lena Jonsson och Johan Lagrelius presenterar vårt arbete

Laddinfrastruktur – en affärsmöjlighet eller krävs det stora stöd för att det ska bli verklighet i norra Sverige? Åke Persson Skellefteå Kraft

Det händer mycket i Skellefteå vad gäller fossilfritt flyg där både en laddstation för elflyg och biodrivmedel är på plats. Robert Lindberg Skellefteå Flygplats

11.45 Dialog utifrån deltagarnas frågor
12.00 Avslut

Varmt välkomna hälsar Arne Smedberg

 

 
Logotyp
X