Gå till sidans huvudinnehåll

Integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), trädde i kraft den 25 maj 2018 och syftar till att stärka den enskildes integritet. Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av detta vill vi upplysa dig om att vi har uppdaterat vår integritetspolicy.

Denna policy gäller för BioFuel Region AB, hädanefter kallad BFR org.nr. 556664-1592.

Tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy gäller all personuppgiftsbehandling om dig som registrerad som mottagare av nyhetsbrev, deltagare i våra konferenser och aktiviteter, deltagare i våra projekt och nätverk samt dig som på annat sätt varit i kontakt med oss och delgivit dina personuppgifter.

Insamlade personuppgifter

De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor. BFR inhämtar uppgifter från dig i samband med att du registrerar dig som medlem, registrerar dig som deltagare i våra konferenser, registrerar dig som mottagare av våra nyhetsbrev, genom formulär kopplade till våra evenemang, publikationer och prenumerationer och via personliga kontakter och möten på konferenser och mässor genom ett byte av visitkort. Vi köper även vissa adresser från leverantörer av företagsdata. Vi hämtar även in kontaktuppgifter från offentliga register och webbplatser.

Vår användning och delning

Vi på BFR använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

  • informationsförmedling (ge relevant information om BFR och våra aktiviteter tex nyhetsbrev, kallelser, nyheter, inbjudningar till konferenser, deltagande i projekt och nätverk etc)
  • underlätta din tillgång till medlemsexklusivt material (t.ex. nyhetsbrev, rapporter)
  • erbjuda medlemsservice och annan service (inkl. fakturering, utbetalningar)
  • organisera evenemang och workshops, (inbjudningar till att tala vid våra konferenser och evenemang),

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter. Du har rätt att avregistrera dig från nyhetsbrev men även att helt raderas ur våra system.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss:

BioFuel Region AB
Postadress: Storgatan  35, 90325, Umeå
E-post: arne.smedberg@biofuelregion.se

 
Logotyp
X