Gå till sidans huvudinnehåll

Våra mål

- för ett ofossilt norra Sverige

Vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen, EU:s mål för en utvecklad bioekonomi och förnybar transportenergi samt de svenska målen kring bioekonomi och fossilfrihet.

Vi har alla ett ansvar för målen i Agenda 2030

BioFuel Region fokuserar på var vi kan göra mest nytta. För oss är klimatutmaningen en drivkraft och vår ledstjärna är att:

  • Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser”Mål 13.

Vårt fokus på en utvecklad bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta innebär att följande mål är centrala för oss:

  • Hållbar energi till alla: Delmål 7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.
  • Hållbara innovationer och infrastruktur: Delmål 9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur.

Vår samverkan bygger på:

  • Genomförande och partnerskap: Delmål 17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.
  • God Utbildning åt alla, Mål 4, och Jämställdhet, Mål 5.

Läs mer om de globala målen!

 
Logotyp
X