Gå till sidans huvudinnehåll

Våra mål

Vi antar klimatutmaningen!
Tillsammans med medlemmar i norra Sverige verkar vi för en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi.

Vi arbetar för att bidra till de globala hållbarhetsmålen, EU:s mål för en utvecklad bioekonomi och förnybar transportenergi samt de svenska målen kring bioekonomi och fossilfrihet.

Att förändra vår värld:
Agenda 2030 för hållbar utveckling

Alla människor har ett grundläggande ansvar för alla mål i Agenda 2030 och utifrån det fokuserar vi på var vi kan göra mest nytta. BioFuel Region har sedan 2003 haft klimatutmaningen som drivkraft för sitt arbete och därför är vår ledstjärna att:

  • Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser”Mål 13.

Vårt fokus på en utvecklad bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta innebär att följande mål är centrala för oss:

  • Hållbar energi till alla: Delmål 7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.
  • Hållbara innovationer och infrastruktur: Delmål 9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur.

Vår samverkan bygger på:

  • Genomförande och partnerskap: Delmål 17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.
  • God Utbildning åt alla, Mål 4, och Jämställdhet, Mål 5.

 
Logotyp
X