Gå till sidans huvudinnehåll

Medlemmar

Vi välkomnar alla som vill bidra till en utvecklad bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Dina erfarenheter eller tankar behövs om vad vi ska göra tillsammans för att ge mest medlemsnytta och därmed utveckla norra Sverige.

Vem kan bli medlem?
Kommuner, organisationer och företag i de fyra nordligaste länen.

Vad får våra medlemmar?
Tillsammans kan vi bidra till de globala hållbarhetsmålen samt stärka klimat- och miljöarbetet och bidra till våra medlemmars mål.
Läs mer!

Kontakta
Arne Smedberg,
arne.smedberg@biofuelregion.se,
+46 70-817 42 30

Medlemsnytta

Kunskap
genom omvärldsbevakning inom våra områden, seminarier och föreläsningar, webbutbildningar samt rapporter och kunskapsunderlag till beslutsfattande i regionen

Nätverk & affärskontakter
genom expertkunskap inom offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling samt kontakt med nyttiga nätverk i norra Sverige, nationellt och i Europa

Projekt
genom projektinbjudningar, uppväxling av medlemsavgifterna i gemensamma projekt och finansieringsbevakning

Marknadsföring
genom att våra medlemmar lyfts fram i våra nyheter, får visa upp sig på våra seminarier samt synas på hemsida och i presentationer

Opinionsbildning
genom regionalt, nationellt och på EU-nivå samt som remissinstans till strategiska dokument för regionen

 
Logotyp
X