Gå till sidans huvudinnehåll

Våra medlemmar

Våra medlemmar är kommuner och företag i de fyra nordligaste länen och vi välkomnar alla som vill bidra till en utvecklad bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Vi spanar hela tiden efter vad som skulle kunna ge mest medlemsnytta och här behöver vi dina erfarenheter och vad vi behöver göra tillsammans.

 

Vill du vara med? Kontakta:
Arne Smedberg
arne.smedberg@biofuelregion.se
+46 70-817 42 30

 

Medlemsnytta:

Långsiktiga mål

 • att tillsammans med andra bidra till de globala hållbarhetsmålen
 • att stärka arbetet med klimat- och miljöarbete

Kunskap

 • omvärldsbevakning inom våra områden
 • seminarier och föreläsningar
 • rapporter och kunskapsunderlag till beslutsfattande i regionen

Nätverk & affärskontakter

 • tillgång till expertkunskap inom offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling
 • kontakt med nyttiga nätverk i norra Sverige, nationellt och i Europa

Projekt

 • projektinbjudningar
 • uppväxling av medlemsavgifterna i gemensamma projekt
 • finansieringsbevakning

Marknadsföring

 • vi lyfter fram våra medlemmar i våra nyheter
 • ni får chansen att visa upp er på våra seminarier
 • ni syns på vår hemsida och i våra presentationer

Opinionsbildning

 • regionalt, nationellt och på EU-nivå
 • remissinstans till strategiska dokument för regionen

 

 
Logotyp
X