Gå till sidans huvudinnehåll

Välkommen till Bio4Metals slutkonferens!

11 mars, 2019

Välkommen till Bio4Metals slutkonferens!


Biokol, eller processad biomassa som har förbehandlats för att öka kolhalten och få egenskaper som liknar stenkol, har blivit hett i norra Sverige. I slutet av förra året fick flera aktörer i norra Sverige pengar från Klimatklivet för utveckling av biokol. När metaller framställs används i dag fossilt kol och det innebär en stor klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Industrin har länge arbetat för att minska utsläppen. I projektet ”Bio4Metals” undersöks hur biokol kan användas vid metallframställning.

NÄR 27 mars 2019, 10.00 – 16.00
VAR Kulturens hus i Luleå
VEM Alla som är intresserade av broarna mellan skogs-och metallindustrin
ANMÄLAN Anmäl dig här senast den 13 mars!
09.30 Kaffe
10.00 Inledning
METALL- INDUSTRIN Industriföretagen inleder med att kort berätta i vilka enhetsprocesser biokol kan bli aktuellt, hinder och möjligheter, önskemål och krav på kvalitet, volymer och tidplan.
  • Utsikter för en fossilbränslefri järnmalmsförädling, Johan Sandberg, LKAB
  • Kolets framtid på Rönnskär, Andreas Johansson, Boliden AB
  • LCHF: Höganäs recept för hållbar framställning av metallpulver, Ryan Robinson Höganäs AB
  • Biokolsprojekt @ SSAB Special Steels i Oxelösund, Bo Sundelin, SSAB Special Steels
  • Biokol och vätgasbaserad ståltillverkning, Christer Ryman, Hybrit Development AB
Samlad frågestund
SKOGEN Tillgänglighet av biomassa för biokolsproduktion, nu och om 10 år,
Eva Fridman, Sveaskog
12.00 Mingellunch
PRODUKTION BIOKOL Biokolsproducenter berättar om planer för biokolproduktion.
Frågestund
FORSKNING Forskningen introduceras i treminuterspass och sedan intervjuas forskarna för att vi ska få veta mer om kvalité och möjlig användning av biokolet som producerats i projektet.
Frågestund
KAFFE
SAMTAL
Kaffe och gemensam mötesplats där du kan ställa dina frågor direkt till föreläsarna eller diskutera med de andra mötesdeltagarna.

Kontaktperson:

Barbro Kall, BioFuel Reigon

barbro.kalla@biofuelregion.se

Fakta om projektet

Titel: Bio4Metals, Bioreduktionsmedel för metallurgiska processer

Partner i projektet är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Future Eco North Sweden AB, Bioendev AB, Processometri AB, BioFuel Region AB och Swerim AB. Projektet pågår under tre år och avslutas 2019.

Swerim koordinerar projektet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten och egna insatser från samverkanspartner. Den totala budgeten är på drygt 10 miljoner kronor, varav EU står för hälften.

Kontakt
Maria Lundgren, projektledare
maria.lundgren@swerim.se

 
Logotyp
X