Gå till sidans huvudinnehåll

Välkomna till seminariet Added Value 

22 augusti, 2022

 Välkomna till seminariet Added Value 

Added Value, Mervärde från avverkningsrester, har arbetat för att ta fram metoder för att producera värdefulla ingredienser och biokemikalier från avverkningsrester. Det första steget är att identifiera de mest lämpliga områdena för avverkning och hur upphandlingen ska gå till. Sedan har nya processer testats för att mekaniskt separera materialet. Allt för att ta reda på vilken typ av användbara ingredienser och i vilka proportioner vi kan hitta dem för användning i lokala industrier. Projektet bygger på ett långsiktigt gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Finland och mellan skogs- och kemiforskare. 
Seminariet hålls på engelska. 


WELCOME TO Final seminar Added Value

Time: 09.00 – 17.30, September 6

Place: SLU Umeå, Björken, Skogmarksgränd 17

Sign up: Register here by August 30

Added value demonstrates innovative methods to produce valuable biochemicals and ingredients from the currently under-utilized logging residues. The first step is to identify the most suitable areas for logging residue and how to procure it and then to test new processes to mechanically separate needles. All to find out what kind of useful compounds and in what proportions you can find them in for use in local industries. The project is based on long-term cross-border cooperation between Sweden and Finland and between forest and chemical researchers.

PROGRAM
09.00 – 09.30
20 years of cross-border cooperation, a retrospective by Magnus Matisons, BioFuel Region. Where to find information about the project, Barbro Kalla, BioFuel Region
09.30-10.00    
Coffee and networking
10.00-10.25 
 
How to procure fresh logging residues, Marjo Mustola, Forest Centre
10.25-10.50   

How to separate green needles, Magnus Rudolfsson, SLU
10.50-11.30     
High-value-added products from logging residues, Food supplements and functional food, Leena Favén, Leif Hed and Tatu Hiltonen, Centria
11.30-12.30

Lunch
12.30-13.30

How to extract the valuable compounds from logging residue, Petri Kilpeläinen, LUKE. Antibacterial and antioxidant activities of the logging residue extract, Jenni Tienaho, LUKE. Scaling up and utilization of extraction residue, Hanna Brännström, LUKE
13.30-14.10

Where to find the logging residues and the high-value chemicals. Model, calculations and results, Dimitris Athanassiadis, SLU, Ron Store, LUKE
14.10-14.40

Wrap-up – Reflections and discussion, Magnus Matisons, BioFuel Region
14.40-14.50 
Introduction to the study visit at BTC (Biomass Technology Centre) Magnus Rudolfsson
14.50-16.00

Bus to BTC and coffee break 
16.00-17.30

Study visit at BTC

We look forward to meeting you!
The Added Value project group


CONTACT: Barbro Kalla, BioFuel Region, barbro.kalla@biofuelregion.se

 
Logotyp
X