Gå till sidans huvudinnehåll

Klimatsmarta transporter i city

17 juni, 2015

Övik den 2 september!

BioFuel Region och projektet BioGaC har arrangerat en dag för att prata om vad som är möjligt här och nu för att minska de negativa effekterna av transporter i city.
Nio föreläsare visade på vad som kan göras på kort och lång sikt. 44 representanter från branschorganisationer, åkerier, distributörer och också beställare av frakt- och transporttjänster bidrog till resultatet av dagen.

Om kunderna ställer miljökrav så löser vi det, säger åkarna

Första workshopen diskuterade bränslepusslet, dvs vilka bränslen som passar för vilka transporttjänster, och efter det delade deltagarna med sig av sina erfarenheter av kundkrav och vad som hindrar en effektivisering av transporterna i city.

Vilka aktörer kan påverka?

Politiker, myndigheter, landstinget, kommunen, landsting, varuägare, fraktköpare, fastighetsägare, byggherrar, transportörer, speditörer, samverkans- organisationer, leverantörer, kunder, dvs alla.

Hur kan de påverka?

Samverka – våga utmana och testa nya lösningar – lyfta upp godset på agendan – ställa krav – reglera

Det här kom vi på konferensen fram till, en kort sammanfattning av vad som behöver göras:

 • Samverka mellan stadsbyggnad och samhällsbyggnad
 • Ställa krav i planeringsskedet för att ge bättre förutsättningar för framtida transporter
 • Samordna inom kommunens ansvarsområde, t ex kommunala trafikföreskrifter
 • Se till att politikerna tar ansvar för godstrafiken också och inte bara kollektivtrafiken
 • Påverka markanvisningsavtal – LTF – vad som släpps in i staden
 • Kommuner: planering, upphandling, tillstånd
 • Fastighetsägare: lastzon, avfall o återvinning
 • Mottagare: planering, anpassat lager, leveransboxar
 • Transportör: samlastning, leverera andra tider
 • Samordna lokalt mellan speditörer under neutral flagg
 • Differentiera prissättning på transporter
 • Fördela kostnader och intäkter på ett rättvist sätt
 • Planera inköpen och anpassa godsmottagningen
 • Skriva nya ekonomiböcker där man ifrågasätter ”Just in time”,
 • Ge kunden möjlighet att köpa gröna transporter
 • Påverka slutkunderna att använda ”rätt” transportör

 
Logotyp
X