Gå till sidans huvudinnehåll

Vi är en projektorganisation som kanaliserar och koordinerar arbetet mellan kommuner och aktörer för att driva på utvecklingen av bioekonomin och en fossilfri fordonsflotta.

Vi vill driva på omställningen till bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Genom att kanalisera och koordinera arbetet mellan kommuner och andra aktörer kan vi genomföra kreativa projekt. 

BIOEKONOMIPROJEKT

– förr och nu

BIOMODEL4REGIONS

Innovativa styrmodeller

SCALE-UP

Samhällsdriven bioekonomiutveckling

BIOBOOSTERS

Boosting the circular transition

BIOGASPROJEKT

förr och nu

Biogas Norr

Stärkt biogas i norra Sverige

Boost Nordic Biogas

Biogas collaboration in a
circular economy

BEST ACE

Biogas – Established Sustainable Technology in A Circular Economy

FOSSILFRITT NORR

Alla bränslen behövs

FÖRNYBART I TANKEN

Västernorrlands & Jämtlands län

ELFORDONPROJEKT

förr och nu – SiSL

SISL MELLERSTA

Västernorrlands & Jämtlands län

Avslutade projekt

MUSIC

Produktion av pyrolysolja

FOSSILFRITT FLYG

Färdplan för flyget

BIOEKONOMI

Regioner i samverkan

TRANSALGAE

Production of algae for a fossil free future

ADDED  VALUE

Bioekonomi över gränserna

SISL ÖVRE

Norrbotten & Västerbotten

BIO4METALS

Biokol hett i norr

FOSSILFRIA TRANSPORTER I NORR

Västerbotten i samverkan

STRATUS

Elfordon i Norrbotten 

BIOGAC

Fordonsgas för framtiden

BIOHUB

Accelerating innovative business models

BALTIC BIOGAS CIRCLES

Gränsöverskridande samverkan

BOTNIA NÄRING I KRETSLOPP

– strategiskt biogaskluster

LÄRANDE

FOREST REFINE

FAIR

Elflyg

[:sv _i=”0″ _address=”0″ theme_builder_area=”post_content” /][:en _i=”2″ _address=”2″ theme_builder_area=”post_content” /][: _i=”5″ _address=”5″ theme_builder_area=”post_content” /]
 
Logotyp
X