Gå till sidans huvudinnehåll

Vi vill driva på omställningen till bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Genom att kanalisera och koordinera arbetet mellan kommuner och andra aktörer kan vi genomföra kreativa projekt. 

BIOEKONOMIPROJEKT

– förr och nu

MUSIC

Produktion av pyrolysolja

ADDED  VALUE

Bioekonomi över gränserna

BIOGASPROJEKT

förr och nu

BOTNIA NÄRING I KRETSLOPP

– strategiskt biogaskluster

BALTIC BIOGAS CIRCLES

Gränsöverskridande samverkan

FOSSILFRITT NORR

Alla bränslen behövs

FOSSILFRIA TRANSPORTER I NORR

Västerbotten i samverkan

FÖRNYBART I TANKEN

Västernorrlands & Jämtlands län

FOSSILFRITT FLYG

Färdplan för flyget

ELFORDONPROJEKT

förr och nu – SiSL

SISL MELLERSTA

Västernorrlands & Jämtlands län

STRATUS

Elfordon i Norrbotten 

FAIR

Elflyg

Avslutade projekt

BIOEKONOMI

Regioner i samverkan

TRANSALGAE

Production of algae for a fossil free future

SISL ÖVRE

Norrbotten & Västerbotten

BIO4METALS

Biokol hett i norr

BIOGAC

Fordonsgas för framtiden

BIOHUB

Accelerating innovative business models

LÄRANDE

FOREST REFINE

 
Logotyp
X