Gå till sidans huvudinnehåll

Hur gör vi när dieseln inte är lösningen?

15 augusti, 2017

Hur gör vi när dieseln inte är lösningen?

Arne Smedberg, vd på BioFuel Region, resonerar här kring vad som bör hända nu när vi inte kan lita på dieseln. 

DET PRATAS MYCKET OM DIESEL NU
Dieselbilar har tidigare setts som lösningen på klimatproblemet och staten har subventionerat dieseln med miljöstöd på skattesidan, låga förmånsvärden och lägre beskattning på själva bränslet. Folk har köpt dieselbilar som aldrig förr och många tror att en dieselbil är en miljövänlig bil. Jag köpte själv en 2010 då det bara fanns en dieselbil som klarade miljökraven och de behov av dragbil vi hade.

Det har dock ganska länge varit känt att dieseln ger omfattande lokala miljöproblem trots att de senaste modellerna har en bättre rening. Man har heller inte tänkt så mycket på att en kall diesel-motor har betydligt högre utsläpp än en varm och en pendlare har sällan en varm motor när de är framme på jobbet.

Dieselskandalen visade att de värden som en varm motor skulle uppnå inte heller stämde och det blir allt tydligare att en dieselbil har stora nackdelar i tätorter. Nu diskuteras förbud och det kommer säkert att genomföras i stora städer med höga partikelhalter som är skadliga för människor.

En förhoppning är att det leder till färre sålda dieselbilar men att bilarna ska skrotas i förtid känns orealistiskt. Det vore ett överdrivet slöseri utan istället handlar det om att öka andelen biodrivmedel med lägre utsläpp av både koldioxid och skadliga partiklar.


ELBILAR DÅ?

Det finns många elbilsskeptiker och den senaste kampanjen mot elbilar är de beräknade koldioxidutsläppen vid batteriproduktionen. Det blir också ett starkt argument för många att sitta still i båten. Samtidigt ska man reflektera över att det finns en enormt stark oljelobby som inte kommer att lägga sig ned och dö utan det kommer att komma mera från dem framöver.

Elbilar lanseras nu på bred front och det blir en större mix av fordon som kommer att tillfredsställa fler kundgrupper. Att köra en elbil är en upplevelse som alla borde pröva på, då få blir besvikna och vi har en förnämligt hållbar elproduktion här uppe och det finns få system som är så energieffektiva som att driva fram ett fordon med el från vårt elnät.

MEN HUR LÅNGT KOMMER MAN?
Frågan som behöver ställas är hur långt man behöver komma? Där har vi ett problem och en försoffning från dieseleran. Vi är vana att man ska kunna köra över hundra mil utan att ens fundera på att tanka och det är klart att i ett sånt läge blir det en tuff uppgift för elbilen att konkurrera.

Några tillverkare gör försök och det resulterar ofta i riktigt stora och tunga bilar som också drar rätt mycket el per mil. Kraven på prestanda är också på topp vilket innebär fina, dyra bilar som inte passar allas plånbok men verkligen öppnar ögonen för elbilens förträfflighet och vill-ha känsla.


HYBRIDEN – DEN GYLLENE MEDELVÄGEN?

Hybriden är nog den bil som alla traditionella biltillverkare älskar eftersom man kan fortsätta som vanligt med motor, växellåda, tank, avgassystem och bara klämma ihop sig lite så att det nyanställda elgänget också får in batterier, en elmotor samt grova kablar och ett elektronikpack för styrning.

Det är också en lätt omställning för kunderna eftersom man känner igen sig, får lite extra kraft när man vill och om man är duktig på att stoppa in sladden varje dag så kan man få riktigt låg bränsleförbrukning och du kan fortfarande åka långt men då på bensin.

Nackdelen är dock uppenbar; den korta elräck-vidden (3-6 mil) och en fullmatad bil med dubbla framdrivningssystem där allt från den gamla världen också ska servas som tidigare.

 

VAD SAKNAS?
För att elbilen ska få en bra tillvaro hos användaren så behövs en bil som passar körmönstret, en bra hemladdare och gärna tillgång till laddare på jobbet samt snabbladdare när du reser längre med bilen och laddare vid affären, hotellet, mm. Detta är viktigt för att man ska känna förtroende för elbilen. Här finns det mycket att göra men det byggs också en hel del nu och vi på BioFuel Region kommer att fortsätta driva på utvecklingen.

SKA ALLA BYTA TILL ELBIL?
Att alla ska köra elbil är helt orealistiskt på kort sikt och inget mål i sig. Det kommer att finnas behov av fordon med förbränningsmotorer även i framtiden. Vi kan inte heller skrota bort hela vår bilpark utan det kommer att krävas en snabb omställning till biodrivmedel för traditionella fordon.

ALLA BRÄNSLEN BEHÖVS
Alla typer av drivmedel behövs; förnybar diesel, förnybar bensin, förnybar etanol och biogas. På längre sikt kan också förnybar vätgas vara ett alternativ för att förlänga räckvidden på elfordon. Vi måste se till att det finns tankställen där du kan tanka förnybart och det fossila drivmedlet måste få en märkning så att kunderna kan jämföra miljöbelastningen för varje drivmedel på ett enkelt sätt.

 

TUNG TRAFIK
Vi får heller inte glömma den tunga trafiken som vill ställa om och där behövs det stora mängder biodrivmedel och inte minst flyget som har en omfattande omställning framför sig om de inte vill riskera statliga pålagor.

 

HUR SKA VI KUNNA STÄLLA OM?
För att möta kraven på biodrivmedel så måste vi ställa krav på en snabb omställning med effektiva styrmedel och även kunna producera biodrivmedel i den omfattning som behövs. I norra Sverige har vi mycket goda förutsättningar att producera biodrivmedel med restprodukter från skogsindustrins avfall och annan biomassa.

Här krävs det rejäla satsningar för att bygga de första halvkommersiella anläggningarna och här bör staten gå in med stöd då den första anläggningen är en förutsättning för att flera kommersiella anläggningar ska byggas. Vi har chansen att få en mycket positiv regional utveckling inte bara vid fabrikerna utan också efter hela värdekedjan.

 

RÄCKER DET ATT BYTA BRÄNSLE ELLER ATT KÖRA ELBIL?
Ska vi klara de miljömål som är satta så måste vi hitta alternativ till att alla kör omkring i en egen bil. Det finns många smarta löningar på detta; dela på en bil med dina grannar, anslut dig till en bilpool, åk mer buss, åk mer tåg, cykla mer, kör aldrig korta sträckor med bil, samåkning, ringtaxi, elcyklar, eltaxi, packcyklar mm.

Listan kan göras lång och det händer mycket spännande saker. Så tänk först på hur du kan begränsa användningen av bil och sedan på hur du kan minska miljöbelastningen då du verkligen behöver den.

VEM STÖDER DU NÄR DU TANKAR?
Tänk på att ditt val eller icke-val av bränsle påverkar världspolitiken. Vill du att dina pengar ska hamna hos lokala seriösa företag som ger jobb och regional tillväxt eller hos diktaturer som har en okänd agenda?

Arne Smedberg, BioFuel Region
arne.smedberg@biofuelregion.se

 
Logotyp
X