Biogas Norr

Biogas_Norr_Logo_utan_text

Biogas Norr är nätverket som sätter biogasen på norrlandskartan. Här finns aktörer från kommuner, universitet och näringslivet – alla med ett brinnande intresse för biogas och fordonsgas. Vårt uppdrag är att stödja och samordna initiativ för att öka produktionen och marknaden för biogas i norra Sverige.

Här hittar du fler nätverk i Sverige, information om biogas, tankställen och produktionen i norra Sverige. Vi berättar också mer om våra aktuella projekt.